Kontrola Zarządcza

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora jednostki sektora

finansów publicznych Gmina Dębica

 

Ja, niżej podpisany               Małgorzata Godek                               

jako dyrektor jednostki          Zespołu Szkół w Nagawczynie
                                             

 

 

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

  • informacje zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu działalności za rok 2015

przestawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki :

  • posiadam wystarczającą pewność/wystarczającą pewność z zastrzeżeniami,
    iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych
    w sprawozdaniu z wykonania planu działalności zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie
    z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania;

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki : brak

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny / pracy audytu wewnętrznego/ instytucjonalnej kontroli wewnętrznej/ wyników kontroli zewnętrznych.

 

Oświadczam, iż   nie  posiadam    informacji,  które  nie  zostały  umieszczone
w sprawozdaniu, a które mogłoby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

Oświadczenie zostaje złożone do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego

 i stanowi dokumentację kontroli zarządczej

 

  Małgorzata Godek

Dyrektor ZS w Stobiernej

 

 

 


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2016 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Godek
Ilość wyświetleń: 292
04 maja 2016 14:02 (Małgorzata Godek) - Zmiana treści zakładki.
04 maja 2016 13:47 (Małgorzata Godek) - Dodanie nowej zakładki.